Οἱ ἡμῶν πρόγονοι πέμπουσιν ὑμῖν τὰς ἀρίστας αὐτῶν ὑπέρ ὑγείας εὐχὰς. Πολλὴν δὲ χάριν ὑμῖν ἔχουσιν ὑπέρ πάντων, ὧν ὑπέρ αὐτῶν ἐπράξατε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top