Ὦ θεοὶ, οὐκ ἔστιν εὔφημον τὸ πρῶτον τοῦ ἐνιαυτοῦ νέον, ἀλλὰ λυπηρὸν τε καὶ μὴ χαρὰν ἔχον. Ού καλῶς ἄρχεται ὁ καινὸς τοῦ 2024 ἐνιαυτὸς.
Σεισμὸς θαλάττης μέγας ἐγένετο ἐν Ἰαπωνίᾳ, 7,6 βαθμίδας ἐπὶ τῆς Ῥίχτερ, ἀνατρέψας οἴκους καὶ κτίσματα δημόσια. Ἐσχίσθησαν αἱ ὁδοὶ καὶ ἀνεστήθη ὕψος κυμάτων 1.3 μέτρων ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ, τὸ καλούμενον τσουνάμι. 
Οὐκ οἶδα εἰ νεκροὶ καὶ τετρωμένοι εἰσὶν καὶ πόσοι..
Λυπηρὸν...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top