Α. Ἄφες, ἄφες· εἶδες τί δεινὸν ἐγένετο;

Β. Οὐκ ἔγωγε. Τὶ ἐγένετο;

Α. Ἐπνίγησαν δύο ἄτομα ἐν αὐτοκινήτῳ smart.

Β. Οἴμοι! Ἄληθες; Πῶς ἐγένετο τοῦτο; 

Α.Ἐκχυθεὶς γάρ ὁ καφές αὐτῶν ἐν τῷ αὐτοκινήτῳ ..ἐπνίγησαν.

ἇ ἇ ἇ !!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top