Νόησον ὅτι σεαυτὸν παρασκευάζῃ ὡς ἀποπλευσόμενον εἰς πόντον. Ἡ μὲν πορεία μακρὰ ἔσται, τὰ δὲ κύματα φοβερὰ, ποιοῦντα τὸν πλοῦν περίφοβον. Τίνα ἄν θελήσαις κυβερνὴτην; Ὁποῖον δήποτε ἐν τῷ πλοίῳ ἤ τὸν εὖ περὶ τὰ ναυτικὰ πεπαιδευμένον;

Ἡ τοῦ κυβερνήτου καὶ πλοίου μνεία γίγνεται ἵνα τοῖς παρισταμένοις ὁ Σωκράτης δείξῃ ὅτι ὥσπερ ὁ κυβερνήτης, ὅς ἐπαιδεύθη τὸ πλοῖον εὖ κυβερνᾶν, οὕτω καὶ ὁ τῆς πολιτείας ἄρχων δεῖ πεπαιδευμένος εἶναι εὖ ἄρχειν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top