Εἶδέ τις ὑμῶν ποτε ἀνδριάντα αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι; Τοιοῦτοι ἐσμὲν!! 
Ἕλληνες πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν Εὐρωπαίων, χριστιανοί δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν. Μιμνήσκεσθε τίς εἶπεν τοῦτον τὸν λόγον;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top