Ἡμεῖς ἐσμὲν, οἱ Ἕλληνες, ὦ ἄνθρωποι, οἱ δόντες ὑμῖν τὸ ἀλφάβητον. Μιμνήσκεσθε ἤ οὔ;

Τοὺς Ἰταλοὺς ἐπαινῶ, ὦ φίλοι, κοὐδαμῇ ποτὲ λήξω ὅτι τῇ Ἑλληνικῇ γλώττῃ καθιέρωσαν τὴν ἐννάτην τοῦ Φεβρουαρίου, ὡς οἰκουμενικὴν τῆς Ἑλληνικῆς γλώττης ἡμέραν. 
Ἐὰν προσδοκῶμεν ἀπὸ τού ἐνταῦθα παρόντας….. φέξον μοι καὶ ἔπεσον.
Κοινὸν ποιῶ ἐπὶ τοὺτῳ, εὔφημον τοῦ Ἐλύτου λόγον.

Ζήτω ἡ ἡμῶν ἱερὰ γλῶττα, ζήτω

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top